Succesvolle grote schoonmaak

Zondag 20 september  – Barneveld

Gistermiddag was het een grote dag, want Event Center Batu Tjapeu (ECBT) hield een grote schoonmaak. Ongeveer 15 vrijwilligers van jong tot oud hebben zich ingezet om de stichting een grote beurt te geven.

Bar en keuken

Zo werd de bar en de keuken grondig schoongemaakt door de dames. Ze sloofden zich zo goed uit dat zij besloten om de stichting structureel goed schoon te houden door een schoonmaakgroep op te richten. Deze groep zorgt ervoor dat, naast de wekelijkse schoonmaak, ook andere randzaken met betrekking tot de schoonmaak van ECBT grondig wordt aangepakt en onderhouden.

Vrijwlligers Grote Schoonmaakdag 2015

Extra ruimte

De mannen hielden zich bezig met het tillen van zware bureaus, kasten en tafels. Zo is er een opslagruimte gecreëerd voor de onderhoud- en knutselgroep en is de administratieruimte naar een etage hoger verplaatst. Hierdoor is er extra ruimte ontstaan in het zaaltje achter de keuken. Deze zaal zal gebruikt worden voor verschillende activiteiten en evenementen.

Na afloop van de schoonmaak werd er gezellig afgesloten met een etentje en een drankje. Het bestuur wilt alle vrijwilligers bedanken die zich hebben ingezet voor de grote schoonmaak. Zonder vrijwilligers bestaat er geen stichting!

Evenement

Vrijdag 2 oktober organiseert ECBT een gezellig avondje  om te pokeren, jokeren en Fifa. Meer info zie: https://www.facebook.com/events/773581236097953/ 

 

 

 

Verslag van tweede vrijwilligersbijeenkomst

Afgelopen woensdag 2 september werd de tweede vrijwilligersbijeenkomst gehouden in Event Center Batu Tjapeu (ECBT). Hierin werd een inleiding gegeven door het bestuur in samenwerking met Charlotte Simaela-Tahalele. Hierin vertelde zij hoe de naam Batu Tjapeu tot stand is gekomen en de achterliggende gedachte daarachter. De vrijwilligers werden hierdoor geïnspireerd en geënthousiasmeerd. De vrijwilligers werden vervolgens in verschillende groepen verdeeld en gingen onderling brainstormen.

De groepen zijn onderverdeeld in de volgende subgroepen:

  • Bar
  • Schoonmaak
  • Activiteiten
  • Marketing
  • Gebouwbeheer
  • Verhuur

Zij gaven gingen onderling in overleg en brachten op verschillende manieren hun input. Zo zijn er nieuwe barmedewerkers, is er een groep die zich bezig houdt met de marketing, zijn er verschillende ideeën op papier gezet voor ouderen en nog veel meer. Al met al weer een positieve avond! Er moet wel gezegd worden dat ECBT nog steeds op zoek is naar vrijwilligers die een steentje bij willen dragen. Op welke manier dan ook. Wil je ergens meehelpen, kom zaterdag 19 september langs?

Uitnodiging

Op zaterdag 19 september om 13.00 uur nodigt het bestuur van ECBT alle bestaande en nieuwe vrijwilligers uit om mee te helpen aan een grote schoonmaak. Aansluitend zal er een barbecue zijn om de dag gezellig af te sluiten. Meer informatie volgt nog via de mail, website en Facebook.

Belevenis van…

Tjande Sinay schreef een verslag over zijn belevenis tijdens de vrijwilligersbijeenkomst van 2 september. Lees het hieronder:

Barneveld – 2 september

Vanavond, na een oproep voor een vergadering van het bestuur “Event Center Batu Tjapeu (ECBT)”, was ik zeer benieuwd hoeveel er gehoor aan gaven.

Het betreft hier “Het voortbestaan van yayasan Batu Tjapeu”….. De gemeente Barneveld is namelijk gestopt
met het subsidiëren, wat inhoudt dat wij als Molukse gemeenschap in Barneveld dus zelf alles, maar dan ook écht alles zelf moeten bekostigen.
De laatste tijd is er weinig sprake van activiteiten opzetten geweest e.d. en als er daadwerkelijk niks meer binnen komt aan gelden, dan is het “definitief” sluiten van het gebouw.
Vandaar dus de oproep om vrijwilligers aan te trekken, om diverse activiteiten op te zetten.

‘k Was dan ook erg trots en geëmotioneerd, toen ik zag dat er heel veel jongeren aanwezig waren, die op hun beurt zeer gemotiveerd waren, (weliswaar onder toeziend oog van enkele ouderen). want niemand van ons wil dat wij straks geen één gebouw meer hebben. Het is momenteel zaak om hier aan wat te doen…
Vanavond is het brainstormen geblazen….en dat doen ze…!!!
Al met al is de oproep door de jongeren heel goed opgepakt…men is dus vanavond meteen aan de slag gegaan…!!!

Dit is “ons”….dit behoort bij de Molukse gemeenschap….dit is ons bestaan, onze geschiedenis…en daar zijn wij verrekte trots op…!!!!!
Na een inleiding met een story, verteld door usi Charlotte Simaela-Tahalele, wat de betekenis is van Batu Tjapeu…..zodat ook iedereen weet wat dat voor ons allemaal betekent….zijn ze daarna vol goede moed aan het werk gegaan…

Wij zijn er nog niet…bij lange nog niet…..we zoeken nog steeds meer vrijwilligers, om ons zelf minder te belasten…want het is nog altijd…”vele handen maken licht werk”…..
Mede hierdoor laten we zien, dat saamhorigheid, de binding binnen de gemeenschap “sterk” is en zal blijven…..van vroeger al zo…maar nu ook…!!
Nog steeds willen wij onafhankelijk blijven, gemotiveerd en vastberaden te werk gaan, daar waar Batu Tjapeu voor staat…!!

Uitnodiging: Vrijwilligersbijeenkomst 2 september 19.30 uur

Aanstaande woensdag 2 september is de tweede vrijwilligersbijeenkomst naar aanleiding van de eerste bijeenkomst die zaterdag 22 augustus plaats vond in Event Center Batu Tjapeu (ECBT). Zowel bestaande vrijwilligers als nieuwe vrijwilliger zijn van harte welkom.

Wat gaan we woensdag doen?

De volgende acties worden er besproken:

  • Waarom wil je vrijwilligerswerk doen voor ECBT?
  • Verdelen van vrijwilligers in groepen
  • In je eigen groep bespreken wat je inzet is
  • De volgende bijeenkomst bekend maken

Aan het eind van de bijeenkomst weet je concreet wat je inbreng is voor ECBT en waarom we dit doen.

Wanneer is de volgende vrijwilligersbijeenkomst?

Aanstaande woensdag 2 september om 19.30 uur in ECBT, Columbusstraat 76 te Barneveld.

Een kort verslag van de eerste bijeenkomst is hier te vinden.

 

 

 

Kort verslag: Vrijwilligersbijeenkomst 22 augustus 2015

BARNEVELD – 24 augustus 2015

Afgelopen zaterdag was er een vrijwilligersbijeenkomst door het bestuur van ECBT waarin kort uitgelegd werd hoe de situatie van de stichting er op dit moment voor staat. Ruim 100 gasten waren aanwezig en zij hebben zich aangemeld als vrijwilliger.

Het komt er op neer dat er nu actie ondernomen moet worden, anders sluit de stichting zijn deuren. Het bestuur roept iedereen op om zicht op te geven als vrijwilliger en zich in te zetten voor de stichting. Men kan zich inzetten voor verschillende groepen.

Orginagram

Hieronder vindt u de powerpoint presentatie van de bijeenkomst:

Presentatie Vrijwilligersbijeenkomst ECBT 22 augustus 2015

SCHRIJF JE IN ALS VRIJWILLIGER

"Moluks Sociaal-en Cultureel Centrum"