Activiteiten

Werkgroep Masters of Barneveld  [MoB] / kidz

Tijdens de brainstormsessies begin 2014, waarin besproken werd hoe en welke activiteiten opgezet kunnen worden voor het ‘redden’ van Stichting Batu Tjapeu, is deze werkgroep ontstaan.

Omdat wij graag ook de jeugd meer wilden betrekken, kwamen wij op het idee om, in het kader van het WK toen, een voetbaltoernooi voor kinderen te organiseren: een 4×4 straatvoetbal toernooi op de parkeerplaats naast het gebouw. Wij zijn op zoek gegaan naar sponsoren en vrijwilligers die deze dag tot een succes wilden brengen. En dat is zeker gelukt. Het enthousiasme van de jonge deelnemers en het publiek werkt aanstekelijk.

Dit jaar is er daarom wederom een toernooi georganiseerd; in een iets andere vorm: 2 x 2 met een heuse naam : Masters of Barneveld // kidz street edition. Ook dit werd dankzij enthousiaste vrijwilligers, deelnemers, publiek en sponsoren een succes. Hierdoor is besloten om te kijken of we dit tot een jaarlijks terugkerend evenement kunnen bombarderen.

Jeugd heeft de toekomst, en daar willen wij graag in investeren!

Andy Nahumury

Brigit Matulessy

Michelle Pesulima

Masters of Barneveld 2 Masters of Barneveld

Biljartgroep

Sinds jaar en dag heeft Stichting Batu Tjapeu een biljartclub onder zijn hoede met de toepasselijke naam ‘Biljart Club Batu Tjapeu’. Iedere zaterdagavond en maandagavond wordt er onderling, in 2 groepen van 8 tot 10 personen, een biljartcompetitie gehouden. De competitie loopt van september 2015 tot uiterlijk mei 2016. Tot 5 jaar geleden stond de biljarttafel in de ontmoetingsruimte bij de voordeur. Deze is verplaatst naar een eigen ruimte in het gebouw, omdat de tafel in de weg stond wanneer er grote feesten of evenementen werden georganiseerd in het Stichtingsgebouw. De Biljartclub is er dus op vooruit gegaan qua ruimte.

Wanneer er voor het begin van de competitie veel aanmeldingen zijn kunnen de speeldagen eventueel worden uitgebreid.
De biljarters van BCBT worden iedere jaar ook uitgenodigd zich op te geven voor Molukse biljarttoernooien elders. Zelf heeft BCBT tot voor kort jaarlijks een biljarttoernooi georganiseerd in het Stichtingsgebouw. Het zou fijn zijn als deze activiteit in de nabije toekomst weer wordt opgepakt als de Stichting in rustiger vaarwater is terecht gekomen.

Frans Tureay

 

Joker- en Pokeravond

Zin om een avondje te Jokeren en Pokeren?

Elke eerste vrijdagavond van de maand organiseert ECBT een gezellig avondje kaarten voor jong en oud. Het uitgangspunt is om jongeren en ouderen samen te brengen in het ontmoetingscentrum. Men heeft de mogelijkheid om te Pokeren en te Jokeren, maar de organisatie staat zeker open voor andere kaartspellen.

 

 

Organisatie:

Voor wie meer informatie wilt, kan contact opnemen met de organisatie via: chico@ecbt-barneveld.nl

Chico Pattiata

 

Poker 2 Poker 1

"Moluks Sociaal-en Cultureel Centrum"