Uitnodiging 3 november 2017 Bijeenkomst bekendmaking van het nieuwe bestuur Stichting Batu Tjapeu

Geachte gemeenschap,

Op vrijdag 3 november a.s. vindt een bijeenkomst plaats in het Stichtingsgebouw Batu Tjapeu (ECBT) en het begint om 19.30 uur gevestigd aan de Columbusstraat 76

De aanleiding van deze bijeenkomst is dat het huidige bestuur na een bestuurstermijn van tweeënhalf jaar officieel gaat aftreden. En bij die gelegenheid zal ook het nieuwe bestuur worden gepresenteerd.

Het heeft enige tijd geduurd voordat kandidaten zich aangemeld hebben om een nieuw bestuur te vormen. En als het huidige bestuur zijn wij dus ook blij dat onze verantwoordelijkheid voor het welzijn van de gemeenschap en het draaiende houden van Stichting Batu Tjapeu met het volste vertrouwen kunnen overdragen aan het nieuwe bestuur.

Wij nodigen u allen uit om deze zéér belangrijke bijeenkomst te bezoeken en uw belangstelling te hebben gewekt om kennis te maken met het nieuwe bestuur. Wij rekenen op uw aanwezigheid!!

A G E N D A

  1. Opening en Welkomstwoord
  2. Evaluatie & Terugblik tweeënhalf jaar huidig bestuur
  3. Financieel verslag
  4. Vragen & opmerkingen
  5. Presentatie nieuw bestuur
  6. Voorbereidingsplannen tot 31 dec. ’17
  7. Korte uitleg Plan & Visie 2018-2022
  8. Datum volgende bijeenkomst

 

Namens het bestuur Stichting Batu Tjapeu,

 

Chico Pattiata

Voorzitter