Voorzitter Chico Pattiata legt situatie ECBT uit in Barneveldse Krant

Chico Pattiata Barneveldse Krant

Maandag 16 november werd voorzitter Chico Pattiata geïnterviewd door Wouter van Dijk van de Barneveldse Krant.

BARNEVELD Batu Tjapeu, het van oorsprong Molukse ontmoetingscentrum aan de Columbusstraat in Barneveld, hoeft nog niet bang te zijn voor sluiting per 1 januari. ,,We hebben drie maanden uitstel gekregen, maar nu moet er ook wat gaan gebeuren.” Eerder werd al duidelijk dat het centrum kampt met financiële tekorten, sinds gemeentelijke subsidies wegvielen.

Wouter van Dijk

,,Het positieve is dat we de afgelopen maanden diverse activiteiten hebben kunnen houden, waardoor de kosten voor dit jaar gedekt zijn”, zegt voorzitter Chico Pattiata van Stichting Batu Tjapeu. ,,Met name het benefietfeest in oktober heeft ons lucht gegeven.” Daarnaast vond er onder meer een voetbalmiddag voor de jeugd en een bingo-avond voor senioren plaats. Ook de Dag van de Mantelzorg werd in het ontmoetingscentrum gehouden.

ONZEKERE TOEKOMST Maar de toekomst voor het Event Center Batu Tjapeu (ECBT), zoals het gebouw sinds enige tijd heet, blijft onzeker, benadrukt hij. ,,We hebben geen reserves. Willen we voor komend jaar de zaken op de rit houden, dan blijven nieuwe activiteiten die geld opleveren hoognodig en kunnen we ook weer reserves opbouwen.” Wat dat betreft heeft Pattiata wel goede hoop. Vrijdagavond hield het bestuur een openbare bijeenkomst over de gang van zaken, waar ruim tachtig belangstellenden op af kwamen. ,,Dat sterkt ons, dat we weten dat veel mensen begaan zijn met het gebouw.”

VERBOUWING Niet alleen met nieuwe activiteiten moet Batu Tjapeu levensvatbaar blijven, eerder is ook geopperd te proberen ruimtes in het pand vaker te verhuren aan andere partijen. ,,Ook dat zullen we de komende maanden moeten proberen te verbeteren. Het lastige is dat we eigenlijk een interne verbouwing nodig hebben, willen we het gebouw aantrekkelijk maken voor de verhuur. Het gebouw is gedateerd en mist een goede sfeer. Het is wat dat betreft een beetje het ‘kip-ei’ verhaal; we hebben geen geld voor een verbouwing, maar de verbouwing is wel nodig om geld te verdienen. We hebben wel mensen om ons heen die willen helpen bij een eventuele verbouwing, maar voor aanschaf van materialen is nu geen geld.”

Daarom wil de stichting wat dat laatste betreft een beroep doen op de gemeente Barneveld, eigenaar van het pand. Een eventuele lening is momenteel niet aan de orde, zegt Pattiata. Sinds 2014 krijgt de stichting vanwege de algemene bezuinigingen op alle verenigingen in Barneveld geen waarderingssubsidie meer, waar dat tot 2011 nog jaarlijks ruim 15.000 euro betrof. In de tussenliggende periode werd het subsidiebedrag geleidelijk afgebouwd.

Bron: http://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/uitstel_voor_batu_tjapeu_barneveld_3987943.html#.Vkoqqd8veRs