Kort verslag: Vrijwilligersbijeenkomst 22 augustus 2015

BARNEVELD – 24 augustus 2015

Afgelopen zaterdag was er een vrijwilligersbijeenkomst door het bestuur van ECBT waarin kort uitgelegd werd hoe de situatie van de stichting er op dit moment voor staat. Ruim 100 gasten waren aanwezig en zij hebben zich aangemeld als vrijwilliger.

Het komt er op neer dat er nu actie ondernomen moet worden, anders sluit de stichting zijn deuren. Het bestuur roept iedereen op om zicht op te geven als vrijwilliger en zich in te zetten voor de stichting. Men kan zich inzetten voor verschillende groepen.

Orginagram

Hieronder vindt u de powerpoint presentatie van de bijeenkomst:

Presentatie Vrijwilligersbijeenkomst ECBT 22 augustus 2015

SCHRIJF JE IN ALS VRIJWILLIGER